Theo 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, xã đạt chuẩn NTM phải đảm bảo đạt 85% người dân tham gia bảo hiểm y tế, xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế và tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi đạt dưới 13,9%.

Xác định đây là một trong những tiêu chí cơ bản góp phần đảm bảo tính bền vừng cho việc xây dựng NTM và đảm bảo chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, trong thời gian qua, Thành ủy, HĐND và UBND TP Hà Nội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư cho y tế khu vực nông thôn Hà Nội cũng như trong chương trình xây dựng NTM.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, đến nay, Hà Nội đã có 30 trung tâm y tế, 30 phòng y tế; 18 bệnh viện (BV) huyện; 584 trạm y tế xã, phường, thị trấn; 4 nhà hộ sinh; 53 phòng khám đa khoa khu vực, mạng lưới y tế thôn bản và cộng tác viên y tế.

Khu vực nông thôn Hà Nội có ở 17 huyện và 1 thị xã, trong đó có 386 xã nông thôn thì có 386 trạm y tế xã, 35 phòng khám đa khoa khu vực, 18 BV tuyến huyện, 18 trung tâm y tế và 18 phòng y tế huyện, thị xã.

Tất cả các huyện, thị xã trên địa bàn TP đều đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 02/CTr-TU, bao gồm Trưởng ban là các Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, thành viên là các trưởng ban, ngành trên địa bàn, trong đó có Trưởng phòng Y tế.

Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được củng cố, kiện toàn và hoạt động thường xuyên; mạng lưới y tế cơ sở được phát triển ngày càng toàn diện.

Đến nay, đã có 386/386 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 100% thôn, bản có nhân viên y tế và được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ lồng ghép với các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu trên địa bàn.

Một số BV được đầu tư nâng cấp và mở rộng như BV Thạch Thất, Chương Mỹ, Quốc Oai, Vân Đình; BV xây mới tại Sóc Sơn, Đông Anh, Phúc Thọ và Gia Lâm. Hiện đang triển khai xây dựng mở rộng BV huyện Ba Vì và chuẩn bị cho công tác đầu tư BV huyện Thường Tín.

Trong công tác phòng chống dịch, các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã luôn chủ động giám sát phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng. Trong thời gian vừa qua, tình hình dịch bệnh tại Hà Nội ổn định, nằm trong tầm kiểm soát. Tại các khu vực nông thôn không có các ổ dịch lớn, các ca bệnh đơn lẻ được khoanh vùng xử trí kịp thời đúng quy định, chưa ghi nhận trường hợp tử vong do dịch bệnh…

Về giải pháp thực hiện trong những năm tới, ông Dung cho biết, ngành Y tế Hà Nội sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế xã; nâng cao chất lương dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân nhằm phấn đấu giảm tỷ lệ mắc và chết bệnh; bảo đảm cho người dân đều dễ dàng được tiếp cận các dịch vụ y tế, tạo sự công bằng trong khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho trung tâm y tế huyện, thị xã, phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế xã; phấn đấu đến năm 2020, 100% xã có bác sĩ công tác tại trạm, 100% xã có người dân tham gia bảo hiểm y tế…

Lê Phương