Năm 2020, các Sở VHTT&DL trong cụm thi đua đã tổ chức tốt phong trào thi đua phù hợp, thiết thực, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ VHTT&DL.

Các nội dung trong giao ước thi đua, các đơn vị đều chủ động tập trung triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn đã đề ra.

Nổi bật, Sở VHTT Hải Phòng đã triển khai tốt Đề án Sân khấu truyền hình Hải Phòng, phát hiện và bảo tồn di tích lịch sử bãi cọc Cao Quỳ tại xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên.

Sở VHTT Hà Nội đã tổ chức thành công 11 giải thể thao toàn quốc, đạt 1.753 huy chương, xếp thứ nhất toàn đoàn.

Ngành VHTT TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều tiết mục đặc sắc có chất lượng cao phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Đại diện ngành VHTT TP Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được trong ký kết giao ước thi đua năm 2020, Cụm Thi đua ngành VHTT&DL 5 thành phố trực thuộc Trung ương đề ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, phát triển sự nghiệp ngành VHTT&DL; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và xây dựng gương cán bộ, công chức, viên chức kiểu mẫu trong toàn ngành.

Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết, trong năm 2020, ngành VHTT&DL cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Hải Phòng may mắn không có ca lây nhiễm trong cộng đồng; văn hóa, xã hội thành phố tiếp tục có những khởi sắc nhất định, được quan tâm đầu tư đạt hiệu quả.

Hải Phòng đã thực hiện được mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Nhìn chung, 5 thành phố đã khắc phục khó khăn, làm tốt công tác phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Để ghi nhận những nỗ lực đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị Bộ VHTT&DL kịp thời khen thưởng, động viên ngành VHTT&DL các thành phố, mong ngành VHTT&DL 5 thành phố tăng cường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, đã bầu chọn năm 2021, ngành VHTT&DL TP Cần Thơ sẽ là Cụm trưởng, Hà Nội sẽ là Cụm phó Cụm Thi đua ngành VHTT&DL 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Kim Thành