Trống đồng Quảng Chính là hiện vật bằng kim loại, niên đại khoảng thế kỷ III - II trước công nguyên, được phát hiện tại xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Trống có bố cục hoa văn độc đáo với ngôi sao 6 cánh và hình tượng chim hạc bay xuôi theo chiều kim đồng hồ. Đây là trống đồng duy nhất đến thời điểm hiện nay được phát hiện tại Quảng Ninh, minh chứng cho việc khẳng định chủ quyền về quốc gia, lãnh thổ và văn hóa của vùng đất phên dậu Tổ quốc.

Thống đồng là hiện vật bằng kim loại, có niên đại khoảng thế kỷ XIII - XIV, là vật dụng lễ khí sử dụng trong các hoạt động nghi lễ của đời sống cung đình thời Trần. Đây là hiện vật có hình thức độc đáo, hoa văn trang trí điển hình văn hóa nhà Trần và là tác phẩm nghệ thuật quý hiếm.

Mâm bồng gốm men vẽ nhiều màu là hiện vật bằng gốm, có niên đại khoảng thế kỷ XV, được sử dụng để đặt các lễ vật trong các nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo. Đây là hiện vật có hình thức độc đáo với phần trên mặt, trong và ngoài hiện vật được trang trí 42 cánh sen tạo tổ hợp các dải băng hoa sen đơn và kép với các lớp so le giống hình một bông hoa sen đang nở rộ.

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh cũng đã có 2 hiện vật được công nhận bảo vật Quốc gia là: Bình gốm Đầu Rằm và Hộp vàng Ngọa Vân - Yên Tử. Tất cả các bảo vật này đều đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh.  

Tỉnh Quảng Ninh cũng vừa giới thiệu đến công chúng website Di sản Quảng Ninh ở địa chỉ: www.disanquangninh.gov.vn.

Đây là website đầu tiên của cả nước về di sản, được xây dựng trên hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, thống nhất về các di sản tại một địa phương; số hóa các hồ sơ, tài liệu về di sản văn hóa; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ cho việc quản lý, bảo tồn, quảng bá di sản văn hóa…


Trọng Tài