Miếu Ông có tên cổ là Tam Trĩ linh từ (miếu Tam Trĩ linh thiêng) là nơi thờ Đức Thánh phù Trần Tả Tướng quân Lê Bá Đức (hay Lê Tự Đức).

Ông đã có công lớn trong việc phò vua Trần Nhân Tông, Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và Quốc Công Tiết chế Trần Quốc Tuấn khi họ tạm lánh ở sông Ba Chẽ đầu năm 1285 để chuẩn bị chiến đấu lâu dài.

Đối diện với Miếu Ông bên kia sông là Miếu Bà, là nơi thờ Mẫu Thượng Ngàn, tức bà chúa của rừng xanh.

Hàng năm, vào ngày 1/3 (âm lịch), huyện Ba Chẽ đều tổ chức Lễ hội Miếu Ông - Miếu Bà để tỏ lòng biết ơn những người có công với nước. Bên cạnh giá trị lịch sử, tâm linh, nơi đây còn là địa điểm rất tốt để khai thác phát triển du lịch.

Huyện Ba Chẽ sẽ tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia tại Lễ hội Miếu Ông - Miếu Bà vào ngày 26- 27/12/2020.

Với việc Di tích Miếu Ông - Miếu Bà được xếp hạng di tích quốc gia, tỉnh Quảng Ninh hiện có 55 di tích quốc gia; 5 di tích quốc gia đặc biệt; 84 di tích cấp tỉnh và 488 di tích đã được kiểm kê, phân loại chưa được xếp hạng. Tổng số di tích trong danh mục trên địa bàn tỉnh là 632 di tích.

 

Trọng Tài