Công trình nhà sinh hoạt cộng đồng Chăm có tổng mức đầu tư 862 nghìn USD (khoảng 19,5 tỷ đồng), do Công ty ONGC VIDESH LIMITED - Ấn Độ tài trợ không hoàn lại 600 nghìn USD, số còn lại là vốn đối ứng của địa phương.

Nhà sinh hoạt hoạt cộng đồng Chăm được khởi công xây dựng từ năm 2018, gồm các hạng mục: Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp trưng bày, khu nhà ở, sân đường nội bộ, bãi xe, sân hành lễ và các công trình phụ trợ khác cùng với thiết bị. Mục tiêu là: Hình thành nơi sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các sự kiện văn hóa truyền thống, nơi phổ biến văn hóa, chữ viết của đồng bào Chăm kết hợp với trưng bày các sản phẩm truyền thống của cộng đồng người Chăm tại địa phương.

Nhà sinh hoạt hoạt cộng đồng Chăm đi vào hoạt động sẽ góp phần bảo tồn di sản văn hóa truyền thống, phi vật thể của cộng đồng Chăm và thúc đẩy phát triển du lịch. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đồng bào Chăm.

Nhà sinh hoạt hoạt cộng đồng Chăm đi vào hoạt động còn có có ý nghĩa quan trọng trong những ngày đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn tổ chức Lễ vui đón lễ hội Katê truyền thống.

 

CTV Khoa Lê