Trước năm 1944, dòng tranh Đông Hồ ở thời kỳ phát triển cực thịnh. Khi đó, cả làng Đông Hồ có 2 nghề chính là nghề vẽ tranh bán Tết và nghề làm vàng mã.

Trong làng có tới 17 dòng họ cùng nhau làm tranh. Thông thường, từ tháng Giêng đến rằm tháng Bảy âm lịch, cả làng làm vàng mã.

Từ tháng 8 đến hết tháng 12 âm lịch, cả làng lại chuyển sang làm tranh bán Tết./.

Thanh Trà (Vietnam+)