Với chủ đề: "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số miền Trung trong thời kỳ đổi mới - hội nhập và phát triển bền vững đất nước", Ngày hội Văn hóa lần này diễn ra từ ngày 24 đến 26/8, với sự tham gia của 13 tỉnh miền Trung gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Ngày hội nhằm tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Các hoạt động nổi bật trong khuôn khổ ngày hội gồm: Hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống dân tộc; trình diễn và giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc; trưng bày triển lãm giới thiệu, quảng bá văn hóa đặc trưng các dân tộc; giới thiệu ẩm thực dân tộc...

Thi múa hát của đồng bào dân tộc thiểu số

Đây là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số miền Trung trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước...

Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Nam vào lúc 20 giờ ngày 24/8.

N.Phó