Đây là một trong những hoạt động tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong cán bộ, công nhân viên, góp phần thúc đẩy hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Theo Ban Tổ chức, hội diễn văn nghệ là sân chơi bổ ích để trau dồi nghệ thuật, phát huy tính sáng tạo, bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, yêu ngành, yêu nghề, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong tập thể người lao động tại các đơn vị.

Qua đó, giúp người lao động tăng thêm tinh thần, động lực, ý chí quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được giao, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đưa Công ty Thuốc lá Sài Gòn vượt qua những khó khăn, thách thức để tiếp tục phát triển ổn định và bền vững. 

Tiết mục tại hội diễn văn nghệ. Ảnh: TT

 

Đặc biệt, hội diễn năm nay có một ý nghĩa quan trọng, được tổ chức trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 thành lập Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm 90 năm thành lập Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

Tham gia hội diễn có 3 chương trình của các đơn vị trực thuộc Công ty Thuốc lá Sài Gòn, với 16 tiết mục và 7 tiết mục tham gia của các công ty con. Trong đó, có những sáng tác tự biên do cán bộ, công nhân viên Công ty Thuốc lá Sài Gòn sáng tác và biểu diễn, nhân sự kiện 90 năm thành lập.

Thông qua hội diễn sẽ phát hiện thêm nhiều nhân tố có triển vọng mới để bồi dưỡng, trở thành những hạt nhân trong phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng của công ty.

TT