Giám đốc Sở TT&TT Lương Hải Âu cho biết: Năm 2017, công tác quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở được tăng cường, thường xuyên với nhiều giải pháp.

Lĩnh vực báo chí, Sở TT&TT đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí làm tốt vai trò là kênh thông tin, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội, kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật.

Tham mưu UBND TP phê duyệt Đề cương “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí TP Hải Phòng đến năm 2025” và triển khai thuê tư vấn khảo sát, lập dự án Quy hoạch.  

Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành tiếp tục góp phần giữ vững định hướng chính trị, ổn định xã hội, nâng cao dân trí và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng TP.

Công tác quản lý Nhà nước về xuất bản, in, phát hành đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển của toàn ngành.

Sở TT&TT đã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện 20 Kế hoạch tuyên truyền các sự kiện, nhiệm vụ lớn của thành phố, đặc biệt là tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước thành phố năm 2017, triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện đảo Bạch Long Vĩ năm 2017, tổ chức 03 cuộc đối thoại trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử thành phố với chủ đề “Xây dựng chính quyền điện tử thành phố, hướng tới xây dựng Hải Phòng thành thành phố thông minh” và “Ngành Kế hoạch - Đầu tư TP Hải Phòng đối thoại với người dân, doanh nghiệp về các cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”.

Ngoài ra, Sở TT&TT còn tổ chức các lớp tập huấn liên quan đến lĩnh vực báo chí, xuất bản, in và phát hành, các quy định của pháp luật về trang thông tin điện tử  cho đội ngũ cán bộ cơ sở các sở, quận, huyện, xã, phường, các đơn vị quan tâm... để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết về pháp luật. Đây là các hoạt động được đánh giá là bước đổi mới, nâng cao chất lượng  trong công tác tuyên truyền về cải cách hành chính TP.

Sở TT&TT thẩm định cấp phép theo thẩm quyền hơn 1.000 giấy phép về các lĩnh vực được giao. Hoàn thành Dự án cải tạo, nâng cấp Hội nghị truyền hình TP với 27 điểm cầu, tăng 11 điểm cầu so với trước đây.

Đặc biệt đã triển khai thành công tại điểm cầu huyện đảo Bạch Long Vĩ, đảm bảo chất lượng âm thanh và hình ảnh phục vụ các cuộc họp trực tuyến của Thành ủy, UBND TP trong thời gian qua.

Hoàn thành triển khai nâng cấp thiết bị phòng họp trực tuyến Chính phủ tại Trung tâm Hội nghị TP, đảm bảo phục vụ kịp thời các cuộc họp trực tuyến với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

Triển khai phần mềm một cửa dùng chung tại 31 sở, ngành, quận, huyện và 212 xã, phường, trị trấn và triển khai gần 400 dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 theo danh mục DVC trực tuyến mức độ 3, 4 theo được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và kế hoạch của TP năm 2017.

Năm 2017, Sở đã chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tiến hành 08 cuộc thanh tra, 40 cuộc kiểm tra đối với 68 tổ chức, cá nhân; 13 đơn vị bị xử phạt hành chính, tổng số tiền xử phạt hành chính 190 triệu đồng.

Công tác tiếp dân được Sở duy trì, bố trí cán bộ tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình phát biểu. Ảnh: KT

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình ghi nhận và đánh giá cao kết quả ngành TT&TT TP đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Sở TT&TT tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về phát triển ngành, nâng cao hiệu quả quản lý về TT&TT, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền...

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình chỉ đạo, năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2016-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV.

Sở TT&TT luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ TT&TT, của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND TP, tích cực hưởng ứng chủ đề năm 2018 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”.

Ngành TT&TT đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao vị trí, vai trò mình, trong đó tập trung vào 03 nhiệm vụ trọng tâm và 08 nhiệm vụ cụ thể UBND TP giao, trong Chương trình công tác năm 2018 của UBND TP ban hành tại Quyết định số 3476/QĐ-UBND ngày 19/12/2017.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND TP trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Sở TT&TT Hải Phòng.

Lãnh đạo Bộ TT&TT, TP Hải Phòng và Sở TT&TT nhấn nút khai trương Cổng Tin tức TP Hải Phòng

Dịp này, lãnh đạo Bộ TT&TT, TP Hải Phòng và Sở TT&TT đã nhấn nút khai trương Cổng Tin tức TP do Sở TT&TT vận hành và quản lý với tên miền e-haiphong.gov.vn và thanhphohaiphong.gov.vn.

Kim Thành