Đây là hoạt động hưởng ứng cuộc vận động sáng tác tranh cổ động về phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Văn hóa cơ sở phát động.

Các tác phẩm tham dự đều thể hiện những thông điệp khúc triết, rõ ràng, gần gũi, được các họa sĩ chuyển tải đến công chúng với mong muốn chung tay, góp phần đẩy lùi đại dịch. Các tác phẩm cũng đưa ra thông điệp tuyên truyền người dân cần chọn lọc khi tiếp nhận thông tin, tránh hoảng loạn.

Từ 103 tranh tham gia của 23 họa sĩ, Hội đồng Nghệ thuật đã chọn được 14 tranh có chất lượng để tuyên truyền. Trên cơ sở đó, Cục Văn hóa cơ sở tổ chức ấn hành 4 mẫu tranh, 1.000 đĩa tranh cổ động tuyên truyền gửi về các tỉnh, thành phố, quận huyện trong cả nước, đặc biệt gửi về các xã, phường của các trung tâm đô thị lớn là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng để tuyên truyền tại cơ sở.

Theo Cục Văn hóa cơ sở, tham gia cuộc sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, các họa sĩ đều mong muốn các tác phẩm được phổ biến rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để phát huy tốt nhất hiệu quả tuyên truyền, qua đó, người dân nâng cao ý thức trong phòng chống, đẩy lùi dịch Covid-19.

TH