Thay vào đó, ngày 19/3, Ban Tổ chức sẽ gửi phiếu bầu qua thư điện tử e-mail để các phóng viên bầu chọn; gửi lại phiếu bầu chậm nhất vào ngày 21/3 để Ban Tổ chức tổng kết.

Dự kiến, ngày 25/3, Ban Tổ chức sẽ gặp mặt và trao Cúp cho 9 đề cử đoạt giải của 9 hạng mục giải thưởng năm 2020 ở Văn phòng Báo Thể thao và Văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó sẽ gửi thông tin công bố kết quả bầu chọn đến các cơ quan báo chí.

Những nghệ sĩ đoạt giải nhưng vì điều kiện khách quan không thể đến dự, Ban Tổ chức sẽ gửi Cúp qua đường bưu điện.

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến do Báo Thể thao và Văn hóa thực hiện thường niên, góp phần tôn vinh các nghệ sĩ Việt Nam trên tiêu chí đánh giá là “có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng”. 

Hằng năm, Ban Tổ chức Giải Âm nhạc Cống hiến thường tổ chức lễ bầu chọn trực tuyến giữa đầu cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một sự kiện quan trọng để các phóng viên văn hóa nghệ thuật bỏ phiếu, chọn người chiến thắng ở các hạng mục để vinh danh trong đêm trao giải diễn ra sau đó khoảng 1 tuần lễ.

Năm 2020 là lần đầu tiên trong lịch sử 15 năm của Giải Âm nhạc Cống hiến mà việc bầu chọn được thực hiện qua mạng (online) và trao Cúp cho nghệ sĩ.

TH