Ngày 21/3, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn Bộ VHTT&DL Nguyễn Thái Bình đã ký Văn bản số 169 thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện.

Liên quan đến những thông tin về việc chùa Ba Vàng tổ chức gọi "vong báo oán" giải nghiệp, Bộ trưởng giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương ra văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Quảng Ninh yêu cầu báo cáo làm rõ vấn đề dư luận đang quan tâm. 

Bộ trưởng cũng giao cho Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Cục Di sản văn hoá, Cục Văn hoá cơ sở thành lập Đoàn Công tác để làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ninh để xác minh, làm rõ các vấn đề nêu trên, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm chấn chỉnh vi phạm nếu có.

Kết quả làm việc phải được báo cáo Bộ trưởng trước ngày 25/3.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, ngày 21/3, Thanh tra Bộ đã chủ trì, tổ chức đoàn công tác, làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan tại Quảng Ninh.

Trọng Tài