Nội dung đơn nam lãnh đạo

Giải nhất: Lê Việt Long, Khối I

Giải nhì: Trần Văn Chiến, Cụm IV

Đồng giải ba: Trương Văn Nam, Cụm V và Vũ Minh Tuân, Cụm I

Nội dung đôi nam lãnh đạo

Giải nhất: Châu Thanh Trì, Trần Văn Chiến, Cụm IV

Giải nhì: Thân Bá Cường, Trương Văn Nam, Cụm V

Đồng giải ba: Vũ Minh Tuân, Nguyễn Đình Chuyến (Cụm I) và Lê Việt Long, Nguyễn Văn Giang (Khối I)

Nội dung đơn nam trên 51 tuổi

Giải nhất: Đỗ Xuân Hoan - Cụm V

Giải nhì: Lê Văn Lộc - Cụm VI

Đồng giải ba: An Văn Thắng - Khối II và Nguyễn Trọng Thủy - Cụm V

Nội dung đôi nam trên 51 tuổi

Giải nhất: Đỗ Xuân Hoan, Phạm Quang Tiến - Cụm V

Giải nhì: Lê Minh Khôi, Nguyễn Thái Hòa - Cụm IV

Đồng giải ba: Chu Văn Long, Trần Văn Tuấn - TTCP và Vũ Văn Thùy, Vũ Văn Khải - Cụm I

Nội dung đôi nam nữ trên 51 tuổi

Giải nhất: Nguyễn Trọng Thủy, Đàm Thị Thoản - Cụm V

Giải nhì: Nguyễn Thị Thủy, Phạm Quang Tiến - Cụm V

Đồng giải ba: Trần Quang Thông, Bùi Thị Bình - Khối III và Trần Thanh Phong, Đỗ Thị Kim Hường - Cụm X

Nội dung đôi nữ trên 51 tuổi

Giải nhất: Nguyễn Thị Thủy, Đàm Thị Thoản - Cụm V

Giải nhì: Bùi Thị Bình, Lê Thị Minh Chung - Khối III

Giải ba: Lý Thị Hỷ, Liễu Kim Chiến - Cụm IV

Nội dung đơn nam từ 41 đến 51 tuổi

Giải nhất: Lê Quang Linh - TTCP

Giải nhì: Phạm Hải Thanh - Cụm V

Đồng giải ba: Trịnh Quốc Long - TTCP và Thạch Thiên Sơn - Cụm IX

Nội dung đôi nam từ 41 đến 51 tuổi

Giải nhất: Phạm Hải Thanh, Phạm Hồng Đức - Cụm V

Giải nhì: Trịnh Quốc Long, Trần Nguyễn Hiền Anh - TTCP

Đồng giải ba: Lê Quang Linh, Trần Anh Tuấn - TTCP và Lê Minh Khôi, Hà Huy Hùng - Cụm IV

Nội dung đơn nữ từ 41 đến 51 tuổi

Giải nhất: Nguyễn Thị Kim Hằng - Cụm I

Giải nhì: Liễu Kim Chiến - Cụm IV

Đồng giải ba: Nguyễn Thị Hồng Vân - Cụm V và Trần Thị Thắng - Cụm III

Nội dung đôi nam nữ từ 41 đến 51 tuổi

Giải nhất: Phạm Hồng Đức, Hoàng Thị Mai Hòa - Cụm V

Giải nhì: Hà Huy Hùng, Lý Thị Hỷ - Cụm IV

Đồng giải ba: Nguyễn Thị Kim Hằng, Nguyễn Văn Thắng - Cụm I và Điêu Mạnh Cường, Thúy -Cụm IV

Nội dung nam dưới 41 tuổi

Giải nhất: Quán Thanh Tùng - Cụm V

Giải nhì: Lê Quang - Cụm VIII

Đồng giải ba: Điêu Mạnh Cường - Cụm IV và Lê Trương Hải - Cụm VII

Nội dung đơn nữ dưới 41 tuổi

Giải nhất: Nguyễn Thị Tùng Diệp - Cụm V

Giải nhì: Vi Thị Trang - Cụm V

Đồng giải ba: Võ Trương Như Thủy - Cụm X và Đoàn Nữ Trung Trinh - Cụm VII

Nội dung đôi nam dưới 41 tuổi

Giải nhất: Hoàng Đức Trà, Nguyễn Đức Cường - Cụm V

Giải nhì: Đinh Đức Hưng, Lê Tiến Long - TTCP

Đồng giải ba: Vũ Quốc Nam, Bùi Vũ Tâm - Cụm II và Đỗ quang Huy, Phạm Tô Văn - Cụm I

Nội dung đôi nữ dưới 41 tuổi

Giải nhất: Vi Thị Trang, Phí Thị Quỳnh Mai - Cụm V

Giải nhì: Nguyễn Thị Hồng Vân, Hoàng Thị Mai Hòa - Cụm V

Giải ba: Trịnh Thị Như Thái, Võ Trương Như Thủy - Cụm X

Nội dung đôi nam nữ dưới 41 tuổi

Giải nhất: Quán Thanh Tùng, Phí Thị Quỳnh Mai - Cụm V

Giải nhì: Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Thị Tùng Diệp - Cụm V

Đồng giải ba: Đoàn Lê Bình, Trịnh Thị Như Thái - Cụm X và Đoàn Nữ Trung Trinh, Cao Hồng Nguyên - Cụm VII

Giải phong cách: VĐV Huỳnh Thị Thúy - Cụm VIII

Giải toàn đoàn:

Giải nhất toàn đoàn thuộc về Cụm Thi đua số V với 11 Huy chương vàng, 6 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng.

Giải nhì toàn đoàn thuộc về Cụm Thi đua số IV với 1 Huy chương vàng, 4 Huy chương bạc và 4 Huy chương đồng.

Giải ba toàn đoàn gồm TTCP (1 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng) và Cụm thi đua số 1(1 Huy chương vàng, 5 Huy chương đồng).

Giải khuyến khích toàn đoàn được trao cho các đội còn lại.

Tuấn Nhật