diem danh 23 cau thu u23 viet nam tham du vck u23 chau a 2020 hinh 2
2. Thủ môn: Nguyễn Văn Toản
diem danh 23 cau thu u23 viet nam tham du vck u23 chau a 2020 hinh 3
3. Thủ môn: Y Eli Niê
 
diem danh 23 cau thu u23 viet nam tham du vck u23 chau a 2020 hinh 4
4. Hậu vệ: Trần Đình Trọng
diem danh 23 cau thu u23 viet nam tham du vck u23 chau a 2020 hinh 5
5. Hậu vệ: Nguyễn Đức Chiến
diem danh 23 cau thu u23 viet nam tham du vck u23 chau a 2020 hinh 6
6. Hậu vệ: Hồ Tấn Tài
diem danh 23 cau thu u23 viet nam tham du vck u23 chau a 2020 hinh 7
7. Hậu vệ: Huỳnh Tấn Sinh
diem danh 23 cau thu u23 viet nam tham du vck u23 chau a 2020 hinh 8
8. Hậu vệ: Lê Ngọc Bảo
diem danh 23 cau thu u23 viet nam tham du vck u23 chau a 2020 hinh 9
9. Hậu vệ: Nguyễn Thành Chung
diem danh 23 cau thu u23 viet nam tham du vck u23 chau a 2020 hinh 10
10. Hậu vệ: Đỗ Thanh Thịnh
diem danh 23 cau thu u23 viet nam tham du vck u23 chau a 2020 hinh 11
11. Hậu vệ: Bùi Hoàng Việt Anh
diem danh 23 cau thu u23 viet nam tham du vck u23 chau a 2020 hinh 12
12. Tiền vệ: Trần Bảo Toàn
diem danh 23 cau thu u23 viet nam tham du vck u23 chau a 2020 hinh 13
13. Tiền vệ: Trương Văn Thái Quý
diem danh 23 cau thu u23 viet nam tham du vck u23 chau a 2020 hinh 14
14. Tiền vệ: Bùi Tiến Dụng
diem danh 23 cau thu u23 viet nam tham du vck u23 chau a 2020 hinh 15
15. Tiền vệ: Triệu Việt Hưng
diem danh 23 cau thu u23 viet nam tham du vck u23 chau a 2020 hinh 16
16. Tiền vệ: Nguyễn Hoàng Đức
diem danh 23 cau thu u23 viet nam tham du vck u23 chau a 2020 hinh 17
17. Tiền vệ: Nguyễn Hữu Thắng
diem danh 23 cau thu u23 viet nam tham du vck u23 chau a 2020 hinh 18
18. Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải
diem danh 23 cau thu u23 viet nam tham du vck u23 chau a 2020 hinh 19
19. Tiền vệ: Trần Thanh Sơn
diem danh 23 cau thu u23 viet nam tham du vck u23 chau a 2020 hinh 20
20. Tiền vệ: Nguyễn Trọng Hùng
diem danh 23 cau thu u23 viet nam tham du vck u23 chau a 2020 hinh 21
21. Tiền đạo: Nhâm Mạnh Dũng
diem danh 23 cau thu u23 viet nam tham du vck u23 chau a 2020 hinh 22
22. Tiền đạo: Hà Đức Chinh
diem danh 23 cau thu u23 viet nam tham du vck u23 chau a 2020 hinh 23
23. Tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh
 

Theo PV/VOV.VN