Đây là triển lãm khảo cổ học được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay về Hoàng Thành Thăng Long tổ chức tại nước ngoài.

Các đối tác phía Đức là Bảo tàng Khảo cổ học ở Herne, Bảo tàng Reiss-Engelhorn tại Mannheim cũng như Trung tâm Lịch sử và Khảo cổ học ở Chemnitz. Các đối tác phía Việt Nam là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Trung tâm Bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội và Viện Khảo cổ học.

 

Để chuẩn bị về nội dung cho dự án hợp tác Đức - Việt quan trọng này, các đối tác phía Đức sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Viện Gớt Việt Nam tổ chức một hội thảo khoa học quốc tế từ ngày 29/2 - 2/3/2012 tại Viện Gớt Hà Nội. 22 bài tham luận sẽ cung cấp một cái nhìn tổng thể về nền văn hóa đa dạng của Việt Nam từ thời đồ đá cho đến thời cận đại.

 

Hữu Oanh