Cty Xuân Mai có địa chỉ trụ sở chính tại tầng 1, tòa CT1, Tổ hợp chung cư cao cấp Xuân Mai Thanh Hóa - Xuan Mai Tower, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa đã thực hiện hành vi vi phạm xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải  từ 1,5 đến dưới 3 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 200 m3/ngày (24h) đến dưới 400 m3/ngày (24h).

Theo quy định tại điểm i, khoản 3, Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, mức xử phạt tiền từ 130.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng.

Căn cứ điểm a, khoản 13, Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 về xử phạt tăng thêm của mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật: Colifom vượt 2,2 lần, phạt tăng thêm 20%;  Cty Xuân Mai Thanh Hóa là tổ chức có tư cách pháp nhân, căn cứ điểm e, khoản 1, Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; khoản 1, Điều 5, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm của tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cùng hành vi vi phạm của cá nhân.

Ngoài bị xử phạt với tổng số tiền 324 triệu đồng, Cty Xuân Mai Thanh Hoá bị buộc phải có biện pháp xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật về chất thải; rà soát bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy định của đơn vị thi công.

Được biết, tháng 3/2020, UBND tỉnh Thanh Hoá có quyết định cho phép Cty Xuân Mai Thanh Hoá được xả nước thải vào nguồn nước từ hoạt động của tổ hợp chung cư cao tầng Xuân Mai Thanh Hoá - Xuân Mai Tower tại Khu đô thị Đông Hương, TP Thanh Hoá.

Nguồn tiếp nhận nước thải là sông Thống Nhất; vị trí xả thải là mương thoát nước của khu vực dọc tuyến đường Đông Hương 1, phường Đông Hương, TP Thanh Hoá; lưu lượng xả thải lớn nhất là 506m3/ngày đêm; phương thức xả nước thải là tự chảy.


Hương Trà