Công ty Cổ phần Chế biến lâm sản Quan Sơn bị xử phạt có địa chỉ tại Km21, quốc lộ 217, Bản Din, xã Trung Hạ, huyện miền núi Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Lý do xử phạt là đã thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo tác động môi trường.

Theo quy định, nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất phải được dẫn qua hệ thống song chắn rác, lưới lọc để bỏ rác thô và rác tinh sau đó theo đường ống D300, dài 50m về hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy để xử lý. Thực tế kiểm tra cho thấy, nước thải từ nguyên liệu sau ngâm ủ chưa gom triệt để, còn rơi rớt nhiều trong khuôn viên nhà máy, có nguy cơ tràn vào rãnh thoát nước mặt chảy ra môi trường.

Hành vi vi phạm này được phát hiện tại biên bản thanh tra ngày 26/5/2021 của đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định 1303/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Mức xử phạt cho hành vi vi phạm là 60 triệu đồng, Công ty Cổ phần Chế biến lâm sản Quan Sơn phải nộp về tài khoản thu ngân sách Nhà nước trong thời hạn 10 ngày.  Quá thời hạn, nếu đơn vị này không nộp phạt thì sẽ bị tính tiền chậm nộp.

Công ty Cổ phần Chế biến lâm sản Quan Sơn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính này.

Văn Thanh