Đoàn kiểm tra của có nhiệm vụ: Kiểm tra việc quản lý sử dụng đất tại 2 dự án sân golf về việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;  thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; thực hiện nghĩa vụ tài chính và việc đăng ký đất đai và cấp kiấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Xác minh theo thông tin báo chí phản ánh về sai phạm trong quản lý sử dụng đất tại hồ Đại Lải. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo và cung cấp hồ sơ pháp lý và tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm theo phản ánh của báo chí; UBND thành phố Phúc Yên, UBND các xã nơi có đất tại hồ Đại Lải báo cáo về tình hình sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu sai phạm theo phản ánh của báo chí; trách nhiệm phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đất đai.

Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ trong 15 ngày. Kết quả làm việc thông báo cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc để thống nhất chỉ đạo, triển khai.

Trước đó, ngày 14/7/2020, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 5740/VPCP-NN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu liên quan đến hồ Đại Lải. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra thông tin báo nêu, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Thái Hải