Một đối tượng kiểm tra khác là các Hạt Kiểm lâm và chủ rừng lớn là các Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; công ty, doanh nghiệp lâm nghiệp; đơn vị lực lượng vũ trang  được Nhà nước giao quản lý rừng và các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quản lý diện tích rừng từ 30 ha trở lên.

Theo kế hoạch kiểm tra công tác PCCCR mùa khô 2020 - 2021, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện công tác PCCCR mùa khô 2019 - 2020; việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 4872/KH-UBND ngày 4/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang triển khai công tác PCCCR mùa khô 2020 - 2021. Kiểm tra thực tế tại hiện trường các xã trọng điểm về cháy rừng, phá rừng.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo tỉnh, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, Chi cục Kiểm lâm,  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra đột xuất về công tác PCCCR đối với các địa phương, đơn vị, chủ rừng có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao vào thời gian cao điểm mùa khô khi nắng nóng, khô hạn kéo dài.

Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra tập trung vào những vấn đề: Việc chấp hành nghiêm các quy định về PCCCR; công tác chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị, hậu cần cần thiết để chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, canh gác và trực PCCCR tại các chòi canh lửa, các chốt, trạm bảo vệ rừng.

Được biết, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác PCCCR mùa khô 2020 - 2021 nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động của các cấp chính quyền, các ngành, đơn vị là chủ rừng trong công tác PCCCR mùa khô, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và diện tích thiệt hại do cháy, phá rừng gây ra tại địa phương.

Hoàng Long