Vườn di sản ASEAN là một danh hiệu để công nhận khu bảo tồn có giá trị về nghiên cứu khoa học, văn hóa và phát triển du lịch đối với các quốc gia khu vực Đông Nam Á.

Hiện nay, Việt Nam trở thành quốc gia thành viên có nhiều Vườn di sản ASEAN nhất trong khu vực với 10 vườn quốc gia được công nhận là: Vườn quốc gia Ba Bể (2003); Vườn quốc gia Chư Mom Ray (2003); Vườn quốc gia Hoàng Liên (2003); Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (2003); Vườn quốc gia U Minh Thượng (2012), Vườn quốc gia Bái Tử Long (2016), Vườn quốc gia Vũ Quang, Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh đều vào năm 2019./.

Theo TTXVN