Theo nhận định thì không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng sớm, điều này cũng được thể hiện khi giai đoạn vừa qua, miền Bắc liên tục đón các đợt gió mùa Đông Bắc.

Tại Sa Pa, nhiệt độ thấp nhất trong ngày có thời điểm hạ xuống chỉ còn 10 độ, dù chưa phải là mức nhiệt thấp nhất chưa từng thấy trong tháng 9, nhưng cũng là mức nhiệt ít thấy.

Dự báo nền nhiệt trung bình mùa Đông năm 2020-2021 có xu hướng thấp hơn so với mùa Đông năm 2019-2020. Các đợt rét đậm, rét hại thấp nhất có khả năng xảy ra với xác suất cao nhất vào khoảng tháng 1 và 2/2021.

Nhận định về những hình thái thời tiết nguy hiểm và tính chất rét đậm rét hại của mùa đông sắp tới, ông Hưởng cũng cho biết thêm, những hiện tượng thời tiết bất thường như rét đậm - rét hại, nhiệt độ thấp nhất chỉ dự báo trước được trong khoảng 10 ngày, còn dự báo, cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tuyết, băng giá, sương muối (thậm chí nhiệt độ có thể đạt kỷ lục hay không) cũng chỉ có thể cảnh báo trước được khoảng 1-3 ngày.

Về nhận định những thời tiết nguy hiểm và những giá trị kỷ lục không thể dự báo trong thời đoạn quá xa được vì mức độ dự báo hạn dài hay dự báo khí hậu có sai số lớn, xét về dự báo xu thế cũng chỉ đạt mức độ chính xác khoảng 65-70%.

Dự báo mùa hay dự báo khí hậu mang tính định hướng chung cho cả mùa và có ý nghĩa dự báo các giá trị trung bình so với trung bình nhiều năm của khí hậu, còn cụ thể hơn có thể và chi tiết hơn là dự báo thời tiết trước 10 ngày.

Tuy nhiên với diễn biến nhiệt độ trung bình có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm thì cũng không ngoại trừ ở các tỉnh miền Bắc sẽ có những giá trị nhiệt độ xuống thấp gây ra các đợt rét đậm, rét hại kéo dài khoảng 1-2 tuần, thậm chí có thể dài hơn.

TH