Cụ thể, xử phạt: Công ty cổ phần Duy Anh, Cụm công nghiệp Phong Khê, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh số tiền 220 triệu đồng.

Công ty TNHH sản xuất giấy và thương mại Tiến Thịnh, Cụm công nghiệp Phong Khê 1, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh số tiền 350 triệu đồng.

Công ty TNHH sản xuất kinh doanh giấy Việt Đức, Cụm công nghiệp Phong Khê 1, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh số tiền 160 triệu đồng.

Cùng với đó, xử phạt Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Hà, Cụm Công nghiệp Phong Khê II, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh số tiền 220 triệu đồng.

Xử phạt ông Nguyễn Văn Toàn, nghề nghiệp sản xuất, kinh doanh giấy vàng mã, tại khu Đào Xá, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh số tiền 222,5 triệu đồng.

Xử phạt ông Ngô Văn Minh, nghề nghiệp sản xuất, kinh doanh giấy Kraft, tại khu Dương Ổ, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh số tiền 175 triệu đồng.

Các doanh nghiệp, cá nhân trên đã có hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra ngoài môi trường; không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định; không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định.

Ngoài bị xử phạt tiền, các doanh nghiệp, cá nhân còn bị đình chỉ hoạt động trong thời gian từ 7 tháng rưỡi đến 9 tháng và buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Trước đó, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh Trịnh Hữu Hùng đã ký ban hành Văn bản số 2253/UBND-NN.TN thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở đang hoạt động tại phường Phong Khê, TP Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Công an tỉnh thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đối với tất cả các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ xen lẫn khu dân cư đang hoạt động (kể cả hoạt động lén lút ban đêm) tại phường Phong Khê; kiên quyết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính với hình thức phạt tiền và đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật, xong trước ngày 30/8/2021.

Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đối với tất cả các cơ sở sản xuất đang hoạt động (kể cả hoạt động lén lút ban đêm) tại Cụm công nghiệp Phong Khê I; kiên quyết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính với hình thức phạt tiền và đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật, xong trước 30/8/2021.

Trong đó, thực hiện kiểm tra từng đợt, từng nhóm doanh nghiệp, đảm bảo kiểm tra toàn bộ các doanh nghiệp để tránh sự mất công bằng; trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt theo thẩm quyền, từng đợt 10 ngày một.

Hải Hà