Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Hồng Ngự cắm biển báo vành đai sạt lở, cảnh báo sạt lở; thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng sạt lở tại khu vực.

Đồng thời, theo dõi sát diễn biến sạt lở, có các phương án sẵn sàn ứng cứu, hỗ trợ người dân di dời khi sạt lở xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Làm chủ đầu tư, tiến hành thuê tư vấn có kinh nghiệm khảo sát, đầu tư khẩn cấp tuyến dân cư kênh 17 để di dời khẩn cấp 108 hộ dân có nhà sát mép sông đến nơi an toàn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, tổng hợp tình hình sạt lở, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để có chỉ đạo xử lý.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an tỉnh, cơ quan quản lý đường thủy nội địa, đường bộ để kiểm tra, lắp đặt các biển báo hạn chế tốc độ, tải trọng các phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở.

Cảnh Nhật