Tại buổi giám sát, đại diện UBND quận Tân Bình cho biết: Nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, khơi thông dòng chảy tại các tuyến kênh trên địa bàn quận, UBND TP đã có chủ trương đầu tư cải tạo các tuyến kênh: A41, Tân Trụ, Hy Vọng và mương Nhật Bản nhánh 2.

Hiện nay, dự án kênh A41 và mương Nhật Bản nhánh 2 đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Dự kiến bàn giao mặt bằng thi công dự án trong quý 4/2019.

Riêng dự án kênh Tân Trụ và kênh Hy Vọng đến thời điểm hiện nay vẫn chưa được phê duyệt. Trong khi tình trạng bức xúc của người dân khu vực ngày càng nhiều.

Dự án kênh A41 được HĐND TP cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư vào năm 2016, có quy mô phần giao thông và hạ tầng kỹ thuật gồm xây dựng đường bê tông nhựa có bề rộng 20m.

Phần thoát nước đoạn từ đường Út Tịch đến đường Giải Phóng lắp đặt cống hộp đôi có kích thước 2,5x2,5m; đoạn từ đường Giải Phóng đến đường Phan Thúc Duyện, gồm 2 nhánh lắp đặt cống hộp đơn có kích thước 2,5x2,5m.

Dự án đầu tư cải tạo mương Nhật Bản nhánh 2 được HĐND TP cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư vào năm 2017. Dự án có quy mô phần giao thông và hạ tầng kỹ thuật, gồm xây dựng đường bê tông nhựa có bề rộng 8,4-10,6m; phần thoát nước lắp đặt cống hộp có kích thước 2,5x2m và 2x2m.

Đoàn giám sát kiểm tra thực tế tuyến kênh A41. Ảnh: TL

Tại buổi giám sát, UBND quận Tân Bình kiến nghị, đối với dự án kênh A41 và mương Nhật Bản nhánh 2, HĐND TP có ý kiến đề nghị UBND TP chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của 24 quận, huyện làm cơ sở triển khai các dự án,

Đồng thời, kiến nghị giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu ban hành quyết định giao vốn đầu tư công năm 2019 làm cơ sở triển khai các dự án; Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định đơn giá để tổ chức lấy ý kiến người dân theo quy định.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Đức Hải đánh giáo cao UBND quận Tân Bình đã có nhiều nỗ lực, kiên trì phối hợp với các sở, ngành trong việc tính toán thực hiện các dự án chống ngập trên địa bàn.

Theo ông Hải, qua giám sát nhìn chung tiến độ thực hiện các dự án còn chậm. Trong đó, có những dự án HĐND TP đã duyệt từ năm 2016 như kênh A41, kênh Tân Trụ nhưng đến nay vẫn chưa triển khai.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Đức Hải yêu cầu UBND quận Tân Bình nắm chung các dự án về chống ngập nước trên địa bàn; kiểm tra chặt pháp lý của từng dự án để tránh xảy ra tình trạng khiếu nại của người dân khi triển khai.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ngành và xin ý kiến UBND TP, chú trọng việc vận động người dân không xả rác ra đường, kênh, rạch nhằm góp phần tiêu thoát nước; đồng thời chuẩn bị nhà đất phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi triển khai các dự án.

Thiên Lý