Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho biết: Những nội dung thắc mắc của doanh nghiệp đã được Ngân hàng Thế giới (WB) trả lời rõ ràng và họ đều chấp thuận với cơ quan tư vấn đấu thầu của TP. 

WB cho rằng, những đề xuất của doanh nghiệp là hoàn toàn không có căn cứ và bản thân doanh nghiệp đã có những vi phạm trong quá trình đấu thầu.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP, dù đã có kết luận thầu, đã ký hợp đồng rồi nhưng đến nay dự án chưa thực hiện được vì theo quy định của pháp luật, phải giải quyết khiếu nại trước khi thực hiện. Trong quá trình này, TP có hỏi ý kiến các cơ quan thì WB gửi thư cho TP phải triển khai ngay dự án, còn giải quyết khiếu nại là việc khác. WB cam kết những nội dung này họ đã làm việc với doanh nghiệp.

Như vậy, khiếu nại này đã được giám sát chặt chẽ, đã được xử lý rất chặt chẽ và có ý kiến rất cụ thể của WB, nhưng hiện nay TP đang chờ ý kiến của các cơ quan Trung ương.

Liên quan đến vấn đề này, tại văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, đại diện WB khẳng định: Quá trình đấu thầu đã được thực hiện tuân thủ theo hướng dẫn mua sắm đấu thầu, được áp dụng theo quy định tại các thỏa thuận pháp lý giữa Việt Nam và Ngân hàng Tái thiết phát triển (IBRD), Tổ chức Phát triển Quốc tế (IDA) và đã nhận được tất cả những sự thông qua theo yêu cầu từ phía WB.

WB khẳng định, các vấn đề cụ thể được nêu ra trong các thư khiếu nại từ 2 đơn vị liên danh dự thầu (Samsung - Kolon - TSK và Suez - Posco) đã được giải quyết trong quá trình lựa chọn sơ tuyển, quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu bởi cơ quan thực hiện dự án.

Trên hệ thống của WB giám sát mua sắm đấu thầu các dự án WB tài trợ, quá trình giải quyết các khiếu nại này được xem là đã được khép lại theo quan điểm của WB.

WB cũng lưu ý, với hợp đồng gói thầu đã được ký với nhà thầu trúng thầu, Liên danh Acciona - Vinci vào tháng 3/2019 nhưng chưa được kích hoạt hiệu lực bởi vì sự chậm trễ thanh toán tạm ứng hợp đồng, lý do chính là các khiếu nại. Sự thành công của mục tiêu phát triển dự án phụ thuộc lớn vào sự thành công của gói thầu quan trọng này. Vì vậy, WB hối thúc TP Hồ Chí Minh tiến tới nhanh chóng khởi công, triển khai thực hiện hợp đồng song song với việc giải quyết các khiếu nại còn đang tiếp diễn để không bị tiếp tục chậm trễ.

Thiên Lý