Các doanh nghiệp du lịch tham gia tập huấn được thông tin, giới thiệu các nội dung về Bộ tiêu chí về hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ theo Quyết định số 1066/QĐ-BVHTTDL ngày 28/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Hội nghị lần này cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra; triển khai thực hiện Kế hoạch số 7682/KH-UBND ngày 5/8/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa".

Thanh Hòa