Để hạn chế tình trạng ngập nước do triều, UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị các chủ đầu tư đang thực hiện các dự án trên địa bàn TP khẩn trương, thực hiện nghiêm các phương án dẫn dòng; khắc phục nhanh chóng, kịp thời các vị trí hư hỏng làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước hiện hữu.

Xây dựng phương án ngăn chặn tình trạng tràn bờ tại các khu vực thi công; đẩy nhanh tiến độ dự án nhằm sớm đưa dự án vào vận hành, khai thác và phát huy hiệu quả thoát nước, chống ngập cho khu vực.

UBND TP đề nghị Sở Xây dựng, các quận, huyện tổ chức rà soát các trường hợp bị tràn bờ; vận động, hướng dẫn người dân xây dựng các đoạn tường chắn tạm, đắp tạm đê bao… nhằm hạn chế tình trạng tràn bờ gây ngập trên các tuyến đường và khu vực xung quanh.

Thực hiện phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; thực hiện đầy đủ phương châm “bốn tại chỗ”, “ba sẵn sàng”; triển khai ứng cứu tại các vị trí bờ bao xung yếu có khả năng sạt lở.

UBND TP giao Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước; theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án, kịp thời khắc phục những vị trí hư hỏng của hệ thống thoát nước và hạng mục các công trình phụ trợ.

Đồng thời, rà soát các vị trí bờ bao có khả năng tràn, xung yếu, kịp thời gia cố để hạn chế tình trạng xâm nhập triều; tổ chức trực hiện trường các vị trí ngập nước, thực hiện công tác vớt rác miệng thu hố ga; bố trí rào chắn, biển báo và phân luồng giao thông tại các vị trí bị ngập nặng, hạn chế thấp nhất tình trạng ngập trên các tuyến đường.

Thiên Lý