UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam về triển khai các dự án xã hội hóa nạo vét.

UBND TP đồng ý chủ trương triển khai dự án xã hội hoá nạo vét khu neo đậu tránh trú bão trên sông Gò Gia (đoạn từ tim sông Tắc Ông Cu cắt sông Gò Gia về phía thượng lưu) theo hình thức tận thu sản phẩm bù chi phí, không dùng ngân sách.

Dự án do Công ty TNHH Thành Hồng Phát làm chủ đầu tư, đã được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận chủ trương thực hiện.

UBND TP yêu cầu trước khi thực hiện dự án, chủ đầu tư phải xác định rõ quy mô nạo vét, vị trí đổ bùn, lập lại thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường; đồng thời xin ý kiến chấp thuận vị trí đổ bùn của cơ quan có thẩm quyền.

Một dự án khác được thực hiện theo hình thức tận thu sản phẩm bù chi phí, không dùng ngân sách, đó là nạo vét, duy tu, nâng cấp luồng sông Đồng Tranh và tuyến luồng Tắc Ông Cu - Tắc Bài đến sông Gò Gia.

Dự án do Công ty TNHH Hải Hưng Thịnh làm chủ đầu tư, được triển khai thi công nạo vét từ năm 2016.

Do khu vực thi công có dấu hiệu sạt lở, xâm thực đất rừng phòng hộ, UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị Cục Hàng hải phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan, đánh giá, xác định nguyên nhân sạt lở, xâm thực đất rừng phòng hộ để làm cơ sở xem xét tiếp tục triển khai dự án.

Ngoài ra, Công ty TNHH Hải Hưng Thịnh phải báo cáo khối lượng đã tận thu để tính tiền cấp quyền khai thác; đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với khối lượng đã tận thu.

Hữu Lý