Câu lạc bộ Báo chí vì môi trường được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP Hồ Chí Minh ra quyết định thành lập và chỉ đạo hoạt động với mục tiêu thúc đẩy nâng cao công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường; xây dựng một lực lượng hội viên, cộng tác viên nòng cốt có tâm huyết và kiến thức về môi trường, cùng lên tiếng bảo vệ và gìn giữ môi trường sống ngày một sạch đẹp, vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Theo ông Đặng Văn Khoa, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP Hồ Chí Minh, tình hình môi trường TP hiện nay còn nhiều bất cập, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Đó là hiện tượng ngập nước nghiêm trọng trên nhiều tuyến phố; tình trạng xả rác bừa bãi làm mất cảnh quan đô thị, đặc biệt là khu vực trung tâm TP.

Việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần như túi nylon, ống hút, ly nhựa… chưa thuyên giảm; từ việc phân loại rác đầu nguồn và thu gom rác phù hợp với việc phân loại chưa thực hiện tốt.

Chính vì vậy, đã đến lúc cần đồng hành để giới báo chí phải ánh thực tế nhằm thúc đẩy Chính phủ và các cấp chính quyền khẩn cấp có những giải pháp triệt để hạn chế các tác nhân gây ô nhiễm môi trường.

Câu lạc bộ Báo chí vì môi trường ra đời là nơi tập hợp đội ngũ các phóng viên, báo đài, các cộng tác viên báo chí chuyên viết về môi trường cùng trao đổi hợp tác cung cấp thông tin tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng.

TT