Cụ thể, UBND tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định số 2641/QĐ-XPVPHH, ngày 23/10,  xử phạt về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Pang Rim Neotex, có địa chỉ tại phường Bến Gót (thành phố Việt Trì). 

Theo đó, Công ty Pang Rim Neotex đã xả nước thải có thông môi trường số vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp thải lượng nước từ 60 m3/ngày đến dưới 80 m3/ngày; thải khí có thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 2 lần đến dưới 3 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 5.000 m3/giờ đến dưới 10.000 m3/giờ.

Với hai hành vi này, Công ty Pang Rim Neotex bị xử phạt 180.000.000 đồng; đồng thời bị buộc dừng ngay hành vi vi phạm, thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Cùng thời điểm này, UBND tỉnh Phú Thọ cũng ban hành quyết định số 2638/QĐ-XPVPHH xử phạt Công ty Trách nhiệm hữu hạn Junma Phú Thọ do vi phạm về lĩnh vực môi trường.

Cụ thể, Công ty Junma Phú Thọ xả nước có một trong các thông số môi trường vượt từ 10% đến 20% tiêu chuẩn quy định tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; thải khí có chứa thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 500 m3/giờ đến dưới 5.000 m3/giờ; thải khí có chứa thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 5.000 m3/giờ đến dưới 10.000 m3/giờ.

Với các hành vi trên, Công ty Junma Phú Thọ bị phạt 213.000.000 đồng. Bên cạnh đó, Công ty Junma cũng được yêu cầu dừng hành vi vi phạm, thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tại quyết định số 2639/QĐ-XPVPHH, UBND tỉnh Phú Thọ đã xử phạt Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dae Yang Vina (Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì) vì không thực hiện đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; xả nước có một trong các thông số môi trường vượt từ 10% đến 20% tiêu chuẩn quy định tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

Với các hành vi trên, Công ty Dae Yang Vina bị phạt 175.000.000 đồng và buộc dừng ngay hành vi vi phạm; thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Phú Thọ còn ra quyết định xử phạt phạt  198.540.000 đồng về vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Văn Quyền, có hộ khẩu thường trú tại huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) do khai thác khoáng sản trái phép (khai thác cát) tại xã Điêu Lương (huyện Cẩm Khê, Phú Thọ).

Trung Kiên