Tỉnh uỷ phát động trồng cây gây rừng, trồng cây xanh tạo cảnh quan và môi trường ở tất cả các địa phương, cơ quan, đơn vị, với phương châm không bỏ đất trống, chỗ nào có thể trồng được cây thì trồng cây. Trồng cây lấy gỗ, cây ăn quả, cây bóng mát hay cây tạo cảnh quan mà đem lại lợi ích kinh tế hoặc cả lợi ích kinh tế và lợi ích về môi trường thì nên trồng.

Ngoài ra, phong trào thi đua trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường và có đánh giá, biểu dương, khen thưởng hằng năm vào dịp 19/5 nhân Ngày sinh nhật Bác.

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương quản lý chặt chẽ môi trường rừng tự nhiên, bổ sung chương trình trồng rừng thay thế, xây dựng kế hoạch cho phép khai thác gỗ rừng trồng một cách khoa học để bảo vệ môi trường rừng, xử lý kiên quyết những trường hợp phá rừng, đốt rừng, khai thác gỗ trái phép. Chỉ đạo tăng đầu tư ngân sách, tăng chính sách hỗ trợ cho công tác trồng rừng, cho lực lượng kiểm lâm, ban quản lý, bảo vệ rừng và lực lượng quản lý, bảo vệ rừng ở các địa phương có rừng.  

Tỉnh uỷ nhấn mạnh, trồng cây gây rừng, trồng cây tạo cảnh quan môi trường là một nhiệm vụ rất quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Các cấp ủy Đảng đặt mục tiêu, yêu cầu về nhiệm vụ này trong kế hoạch lãnh đạo hằng năm và phải được kiểm điểm, đánh giá thường xuyên. Cùng với yêu cầu về việc phục hồi và bảo vệ môi trường chung, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng phải tự giác và nêu gương thực hiện phong trào.

Việc tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây” phải thiết thực, không phô trương, hình thức, đồng thời lưu ý không lợi dụng việc trồng cây để tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cây trồng trên đất công thì cây thuộc tài sản công hoặc tài sản của tập thể tổ chức trồng, chăm sóc.

Thanh Hoa