UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các sở, ngành liên quan về nghiệm thu, thanh toán chi phí thuê dịch vụ bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh.

UBND TP giao Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP tổ chức nghiệm thu thanh toán về 3 trận mưa gây ngập vào các ngày 7/5/2018, 1/6/2018, 28/6/2018 theo các điều khoản đã ký kết tại hợp đồng, phụ lục hợp đồng và theo đúng quy định pháp luật.

Sở Xây dựng kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của máy bơm chống ngập trong thời gian qua, đặc biệt làm rõ thông tin vẫn còn xảy ra tình trạng ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh sau những trận mưa lớn (trận mưa lớn gần nhất vào tối ngày 14/9/2019); báo cáo nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý nếu vẫn còn xảy ra tình trạng ngập.

Đồng thời, phối hợp các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, công bố bộ định mức đơn giá chống ngập theo đúng chỉ đạo, trình UBND TP trước ngày 20/10/2019.

Thiên Lý