Giám sát chặt chẽ các hoạt động khai thác,xả nước thải vào nguồn nước

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, ngành TN&MT đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, các cân đối kinh tế vĩ mô chưa thật sự vững chắc, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển...

Biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn dự báo; thiên tai, bão, lũ lụt, sạt lở xảy ra ở nhiều nơi, tác động lớn đến nhiều ngành kinh tế, đời sống người dân. Sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung vẫn đang để lại một số hậu quả. Môi trường sống đang phải chịu những áp lực không nhỏ do tác động tích lũy của quá trình tăng trưởng. Tình trạng lãng phí tài nguyên còn xảy ra ở nhiều địa phương.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng nhìn thẳng vào những tồn tại thách thức của ngành. Đó là một số chính sách, pháp luật chưa theo kịp yêu cầu phát triển của thực tế, chưa có đột phá lớn để thúc đẩy giải phóng các nguồn lực khác như lao động, khoa học và các nguồn vốn cho phát triển. Nhiều vụ việc khiếu nại chưa được giải quyết dứt điểm, phát sinh điểm nóng, phức tạp.

Tình trạng khai thác khoáng sản, cát sỏi trái phép còn xảy ra ở một số nơi. An ninh nguồn nước đang là vấn đề hết sức quan trọng nhưng việc điều tra cơ bản tài nguyên nước toàn quốc, quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông còn chậm.

Ô nhiễm môi trường vẫn diễn biến phức tạp do tác động tích lũy trong thời gian dài, trong khi công tác huy động nguồn lực xã hội trong giải quyết vấn đề môi trường chưa được triển khai thực hiện hiệu quả. Rác thải chưa trở thành tài nguyên, công nghiệp xử lý rác thải chưa phát triển.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng cần phải tập trung hoàn thành việc điều tra, quy hoạch tài nguyên nước; khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước trên lưu vực. Đặc biệt, giám sát chặt chẽ các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, vận hành duy trì dòng chảy tối thiểu của các hồ chứa thủy điện bằng công nghệ tự động, trực tuyến…

 "Cùng với hoàn thiện thể chế, cần tập trung quản lý cải thiện chất lượng môi trường, xử lý ô nhiễm, nhất là tại các làng nghề, nông thôn, khu, cụm công nghiệp, đô thị, lưu vực sông, hồ, ven biển… Năm 2018 trọng tâm là bảo vệ môi trường  ở nông thôn và làng nghề", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tập trung nâng cao năng lực quan trắc chất lượng môi trường vùng, khu vực tập trung nhiều nguồn thải, có nguồn thải lớn, khu vực nhạy cảm về môi trường. Phòng ngừa, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường thông qua việc nâng cao chất lượng đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kiên quyết không cấp phép các dự án không đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: TH

Chống lãng phí, thất thoát, nâng cao hiệu quả tài nguyên đất đai

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương toàn ngành TN&MT đã hoàn thành nhiệm vụ, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Bên cạnh biểu dương những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục như: Công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập, là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khiếu nại, khiếu kiện phức tạp; tình trạng khai thác khoáng sản, cát sỏi trái phép xảy ra ở một số nơi; tình hình ô nhiễm môi trường ở một số khu, cụm công nghiệp, ở đô thị và cả nông thôn có nơi còn rất nghiêm trọng; nguồn lực đầu tư cho xử lý ô nhiễm môi trường còn rất hạn hẹp…Tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước xảy ra ở nhiều nơi; tài nguyên biển chưa được khai thác sử dụng hiệu quả và đóng góp tương xứng cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

"Ở một số địa phương, năng lực thực thi chính sách, pháp luật còn hạn chế, buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật nhất là trong quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường...", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ năm 2018 của ngành, Phó Thủ tướng đề nghị ngành TN&MT, Bộ TN&MT cần thực hiện tốt các yêu cầu: Tập trung quản lý có hiệu quả tài nguyên đất đai, chống lãng phí, thất thoát, nâng cao hiệu quả tài nguyên đất đai;  quản lý chặt chẽ quá trình tài nguyên khoáng sản, vừa chống thất thoát, lãng phí, vừa đảm bảo môi trường trong quá trình khai thác, vận chuyển, chế biển.

Kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm môi trường, không để xảy ra sự cố môi trường; kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm. Khắc phục có hiệu quả ô nhiễm môi trường do chiến tranh để lại; quản lý chặt chẽ, đi đôi với khai thác hiệu quả tài nguyên nước; có các giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng, tài nguyên biển; có các giải pháp ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, từ đó giảm thiểu thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân… 

TH