Phát biểu tại họp báo, đại diện Bộ TN&MT nhấn mạnh, chỉ còn một thời gian ngắn nữa hợp tác ASEAN sẽ được nâng lên một tầm cao mới khi việc hình thành Cộng đồng ASEAN được thông qua vào ngày 31/12/2015. 

“Chúng ta đều hy vọng vào một ASEAN xanh, sạch, thịnh vượng và phát triển bền vững trong tương lai. Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 13 sẽ là một cơ hội tốt để chúng ta tiếp tục thể hiện những nỗ lực trong việc chung tay giải quyết vấn đề môi trường nói chung và vấn đề biến đổi khí hậu nói riêng, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia và của khu vực”.

Thông báo kết quả hội nghị, Bộ TN&MT cho biết, các Bộ trưởng đã rà soát hợp tác khu vực trên lĩnh vực môi trường, đặc biệt là những hành động về bền vững môi trường trong khuôn khổ Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN (ASCC) và thảo luận những sáng kiến mới nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác môi trường trong khu vực.

Các Bộ trưởng đã bày tỏ quan ngại và cảm thông với người dân Philippines sau cơn bão Koppu đã gây lên các trận mưa lớn, lũ lụt và lở đất, khiến hơn 100.000 người dân phải di tản. Đồng thời, cũng bày tỏ sự quan tâm và cảm thông đối với người dân Myanmar phải gánh chịu lũ lụt do cơn bão Komen từ tháng 7 đến tháng 9/2015.

Đối với quan điểm về Tầm nhìn sau 2015, các Bộ trưởng tán thành việc xây dựng Kế hoạch hành động chiến lược ASEAN về Hợp tác môi trường (ASPAPEC); Lộ trình ASEAN Không khói mù; Báo cáo hiện trạng môi trường ASEAN lần thứ 5 và Chương trình công tác ASEAN - Liên hợp quốc về Môi trường và Biến đổi khí hậu sau 2015.

Hội nghị đã thông qua đề cử Vườn quốc gia Núi Timpoong Hibok-Hibok (Philippines) và Vườn quốc gia Way Kambas (Indonesia) là Vườn di sản ASEAN, số thứ tự tương ứng 36 và 37. Hai Vườn quốc gia đã tham gia mạng lưới các khu bảo tồn quốc gia có tầm quan trọng cần được bảo vệ cao và đại diện cho những hình ảnh hoàn thiện về hệ sinh thái tiêu biểu, góp phần tăng cường nhận thức, khích lệ niềm tự hào, ý thức về giá trị bảo vệ, thụ hưởng và bảo tồn từ nguồn di sản thiên nhiên giàu có của ASEAN.

Hội nghị cũng đã thông qua Khung Tiêu chí giám sát thực hiện Quản lý tổng hợp tài nguyên nước ASEAN (IWRM) và coi đây là bộ công cụ giám sát thực hiện đơn giản để ASEAN sử dụng trong việc đánh giá tiến độ triển khai Quản lý tổng hợp tài nguyên nước ASEAN.

Các Bộ trưởng hy vọng đạt được những kết quả thành công trong đàm phán về Công ước khung Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu tại hội nghị Biến đổi khí hậu Paris từ ngày 30/11 - 11/12/ 2015.

Cũng trong ngày hôm nay (29/10), hội nghị đã tiến hành nhóm họp với những người đồng cấp từ Trung Quốc để rà soát các hoạt động hiện đang được triển khai và thảo luận về hợp tác trong tương lai trên những lĩnh vực hợp tác bao gồm: Đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, giáo dục môi trường, khoa học và công nghệ môi trường và thành phố bền vững về môi trường.

Các Bộ trưởng Môi trường sẽ họp tại Brunei Darussalam vào năm 2017 nhân dịp tổ chức hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 14.

 Thái Hải