Báo cáo tại buổi giám sát, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng cho biết: Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020 có 16 chỉ tiêu cần triển khai thực hiện đến năm 2020.

Đến thời điểm hiện nay, chương trình đã hoàn thành 5/16 chỉ tiêu, còn 9 chỉ tiêu đang triển khai thực hiện và 2 chỉ tiêu kết quả chưa có sự thay đổi, dự báo khó hoàn thành.

Thực hiện Chỉ thị số 19 về thực hiện Cuộc vận động Người dân TP không xả rác ra đường và kênh rạch, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, không xả rác ra đường và kênh rạch được triển khai đồng loạt trên toàn TP một cách đồng bộ, thường xuyên. Qua đó, đã tạo ra được chuyển biến tích cực về vệ sinh môi trường, giảm đáng kể các điểm ô nhiễm do rác thải trên toàn địa bàn TP.

Kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp cho biết: Để thực hiện Chương trình hành động số 13, TP có 54 chương trình, đề án, dự án, tổng số tiền để thực hiện là 64.119 tỷ đồng.

Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có 43 chương trình, đề án, công trình. Do đó, đề nghị cán bộ, công chức của Sở thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp đánh giá cao Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều biện pháp tích cực trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, tập trung công tác tuyên truyền, cũng như phối hợp các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể; đề xuất UBND TP cấp kinh phí cho công tác tuyên truyền để phủ rộng đến các địa bàn dân cư.

Đối với công tác tổ chức quản lý lực lượng thu gom rác dân lập, ông Nguyễn Hữu Hiệp đề nghị cần đánh giá loại hình, mô hình, tổ chức thu gom rác để đề xuất UBND TP giao lại cho Chủ tịch UBND quận, huyện quản lý.

Thiên Lý