Theo kế hoạch, 2 cơ sở sản xuất gạch theo công nghệ lò vòng phải chấm dứt hoạt động, gồm hộ sản xuất gạch của ông Hoàng Văn Niền và hộ ông Nguyễn Văn Thắng, thuộc xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang.

Thời gian chấm dứt hoạt động của các hộ trên thực hiện từ tháng 7/2019 đến hết 30/9/2019. 

UBND thành phố Bắc Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành phố có liên quan và UBND xã Tân Mỹ xác định nhiệm vụ thực hiện chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung theo công nghệ lò vòng tại 2 cơ sở sản xuất gạch trên địa bàn xã Tân Mỹ là nhiệm vụ quan trọng, để tập trung chỉ đạo quyết liệt từ nay đến hết tháng 9/2019.

Trong tổ chức thực hiện, giữa các phòng, ngành chức năng và UBND xã Tân Mỹ phải có sự phối hợp chặt chẽ, tập trung cao để đảm bảo hoàn thành việc giải tỏa, xóa bỏ hoạt động sản xuất gạch bằng công nghệ lò vòng.

Bên cạnh đó, UBND thành phố sẽ xử lý nghiêm các trường hợp chủ lò gạch không tự giác, cố tình không thực hiện đúng thời gian giải tỏa, xóa bỏ theo chỉ đạo của UBND tỉnh và thành phố.

Thành phố sẽ tiến hành vận động, tuyên truyền 2 hộ dân nói trên tự giác chấp hành việc dừng hoạt động trước ngày 16/8/2019. Nếu sau thời gian trên, các hộ dân vẫn không tự giác chấp hành, thì các cơ quan, đơn vị sẽ tiến hành biện pháp cưỡng chế thi hành và thực hiện xong trước ngày 30/9/2019.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 2470/KH-UBND về thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung theo công nghệ lò vòng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Hoàng Long