Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BRVT Lê Tuấn Quốc đã ban hành Quyết định số 1776/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đông Đông Hải (địa chỉ số 1719A, đường Võ Nguyên Giáp, phường 12, thành phố Vũng Tàu) với số tiền 195 triệu đồng do xả nước thải ra môi trường có các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép.

Quyết định cũng yêu cầu Công ty TNHH Đông Đông Hải phải thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sản xuất, bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra môi trường.

Trước đó, ngày 4/5/2019, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phát hiện Công ty TNHH Đông Đông Hải có dấu hiệu xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật vào môi trường từ hoạt động sản xuất. Lực lượng Công an đã lấy mẫu nước thải thải trước khi xả vào môi trường (sau hệ thống xử lý nước) của công ty để tiến hành phân tích. 

Kết quả phân tích của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh thấy có 3 trên 10 thông số được phân tích vượt giới hạn cho phép với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản, trong đó Photpho vượt 1,2 lần, Amoni vượt 1,6 lần, Nitơ vượt 2,2 lần.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đông Đông Hải là doanh nghiệp hoạt động chế biến hải sản. Trong vài năm gần đây cơ sở này đã nhiều lần bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm các quy định về công tác bảo vệ môi trường. Năm 2016, Công ty TNHH Đông Đông Hải bị UBND tỉnh xử phạt hơn 300 triệu đồng về hành vi xả nước thải chưa qua xử lý môi trường, nước thải xả trực tiếp ra sông Dinh…

Chu Tuấn