Tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vũ Văn Trà cho biết: Đây là một trong những hoạt động quan trọng của ngành Giáo dục hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2020 của đất nước.

Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm; là cơ hội để các đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước tham gia.

Năm nay, cuộc thi có nét mới với chủ đề: Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các thí sinh bắt đầu thi vòng loại từ ngày 14/9/2020 bằng bài trắc nghiệm trực tuyến trên trang điện tử; trải qua 3 vòng thi: Vòng loại, vòng bán kết và vòng chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc.

Qua 5 lần tổ chức, cuộc thi đã được các thế hệ trẻ nhận thức được tấm gương đạo đức cách mạng, tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh; những giá trị trong lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Kim thành