Theo quy chế tuyển sinh, thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần duy nhất bằng một trong hai phương thức là trực tuyến (từ 19/9 đến 17 giờ ngày 25/9) hoặc bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng (từ 19/9 đến 17 giờ ngày 27/9)./.

Theo TTXVN