UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các đơn vị, chỉ đạo hướng dẫn, giám sát các đơn vị thực hiện theo quy định.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 352/QĐ-SGDĐT-KHTC về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho các trường THPT năm 2020-2021: Trường công lập trên toàn thành phố là 15.976 học sinh (chiếm tỷ lệ 75%); số học sinh trường ngoài công lập là 5.325 học sinh (chiếm tỷ lệ 25%).

Trong đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường công lập thuộc 4 quận nội thành, gồm: Trường THPT Chuyên Trần Phú tuyển sinh là 670 học sinh; Trường THPT Thái Phiên 540 học sinh; Trường THPT Lê Quý Đôn 495 học sinh; Trường THPT Hải An 450 học sinh; Trường THPT Lê Hồng Phong 360 học sinh; Trường THPT Hồng Bàng 405 học sinh; Trường THPT Ngô Quyền 540 học sinh; Trường THPT Trần Nguyên Hãn 495 học sinh; Trường THPT Lê Chân 315 học sinh; Trường THPT Kiến An 495 học sinh; Trường THPT Kiến Thụy 450 học sinh; Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh 360 học sinh; Trường THPT Vĩnh Bảo 450 học sinh…

Các trường ngoài công lập: Trường THPT Thăng Long là 360 học sinh; THPT Hàng Hải 315 học sinh; THPT Marie Cuire 315 học sinh; THPT Anhxtanh 360 học sinh; THPT Lương Thế Vinh 270 học sinh; PT Herman Gmeiner 180 học sinh; THPT Hữu nghị Quốc tế 135 học sinh; Vinschool Imperia 150 học sinh…

Kim Thành