Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các phòng GD&ĐT tập trung kiểm tra một số nội dung, cụ thể là việc tổ chức thu - chi đầu năm học và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc các quy định về thu, chi; tuyệt đối không để xảy ra sai phạm. Đồng thời, thực hiện các quy định đảm bảo an toàn trường học và các vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm.

Ngoài nội dung trên cần quan tâm kiểm tra việc thực hiện các quy định về chương trình, sách giáo khoa, hồ sơ, sổ sách trong nhà trường, trong đó lưu ý việc tổ chức trang bị, quản lý và sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo trong trường tiểu học.

“Các đơn vị, cá nhân không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo” - Sở GD&ĐT nhấn mạnh.

Các phòng GD&ĐT phải công khai số máy điện thoại đường dây nóng, cử cán bộ thường trực tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực tại địa phương; tổ chức kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm khắc (nếu có).

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với một số đơn vị.

Trước đó, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản đề nghị sở, ngành liên quan chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp học, đào tạo bồi dưỡng đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. Đẩy mạnh việc giải ngân các nguồn kinh phí đề án, dự án liên quan để đảm bảo tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra tình trạng lạm thu.

Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định của Thông tư số 55 ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT…

Hải Hà