Lãnh đạo TP Hà Nội thống nhất với nguyên tắc của Sở GD&ĐT tại Tờ trình số 148/TTr- SGDĐT ngày 19/1/2022 về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid- 19.

Cụ thể, học sinh các khối từ lớp 7 đến lớp 12 trên địa bàn TP sẽ đi học trực tiếp; học sinh cấp tiểu học và khối lớp 6 của cấp THCS tiếp tục học trực tuyến; trẻ mầm non nghỉ học tại nhà.

Sở GD&ĐT đề xuất nguyên tắc thực hiện: Chỉ tổ chức dạy học trực tiếp ở các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1 (vùng xanh), cấp độ 2 (vùng vàng), các địa bàn mức độ dịch ở cấp độ 3 (vùng cam), cấp độ 4 (vùng đỏ) tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến; nhà trường có trách nhiệm phân công giáo viên dạy học cho các em.

UBND TP giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương và TP; hoàn thiện cơ sở vật chất, y tế trường học được trang bị đầy đủ, sẵn sàng khi học sinh đến trường; tổ chức diễn tập, xây dựng phương án ứng phó với những tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện.

UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh tại các địa phương để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh trở lại trên địa bàn.

Tại Hà Nội, 99,6% giáo viên, nhân viên đã được tiêm vaccine mũi 1; mũi 2 đạt tỷ lệ 99,2%. Tỷ lệ tiêm vaccine cho học sinh cấp THPT là 99,6% mũi 1; mũi 2 đạt 97%. Tỷ lệ ở học sinh cấp THCS từ lớp 7 đến lớp 9 là 99,5% mũi 1 và 97,3% mũi 2.

Hải Hà