Năm học 2021-2022, Trường Tiểu học Đông Lĩnh hợp đồng với 8 giáo viên. Các giáo viên này đã hoàn thành công tác giảng dạy, chủ nhiệm theo lịch phân công của nhà trường.

Cụ thể, 4 giáo viên giảng dạy chủ nhiệm khối 3; 1 giáo viên giảng dạy, chủ nhiệm khối 2; 3 giáo viên giảng dạy, chủ nhiệm khối 4. Kết thúc năm học, cùng với nhiều giáo viên của nhà trường, các giáo viên hợp đồng đã hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác chủ nhiệm... tại các lớp và các hoạt động chung do nhà trường phân công.

Ngoài mức lương 2.780.000/tháng, các giáo viên còn được hỗ trợ tiền "tiết 4" (tiết học ngoài khung chương trình, do phụ huynh thoả thuận) và tiền trực bán trú (nếu tham gia trực bán trú).

Từ tháng 9-12/2021, Trường Tiểu học Đông Lĩnh đã chi trả tiền lương cho 8 giáo viên hợp đồng với mức lương trên.

Tuy nhiên, từ tháng 1/2022 tới nay, 8 giáo viên hợp đồng chưa được nhận lương với lý do nhà trường đưa ra là chưa có nguồn chi trả.

Với mức lương hợp đồng như trên, cùng với việc bị nợ lương kéo dài tới 6 tháng nay khiến 8 giáo viên gặp khó khăn.

Xác nhận về sự việc trên, ông Cao Ngọc Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Lĩnh, cho biết: Tôi mới về nhận nhiệm vụ tại trường và đúng là có việc 8 giáo viên hợp đồng đang dạy, đã 5 tháng chưa nhận được lương. Tôi mới ký bảng lương chi trả tiền lương cho các giáo viên này. Hiện, tiền đã về tài khoản của những giáo viên đó chưa thì còn phụ thuộc vào kế toán và tôi sẽ cho kiểm tra.

Hương Trà