Tại buổi giám sát, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo một số nội dung về bước đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã hoàn thành các mục tiêu của nghị quyết và đáp ứng yêu cầu đổi mới, cụ thể hoá mục tiêu giáo dục phổ thông, giúp học sinh làm chủ kiến thức, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.

Chất lượng sách giáo khoa phù hợp với việc học của học sinh, phù hợp với cơ sở vật chất và việc lập kế hoạch dạy học tại cơ sở giáo dục, thuận lợi, hiệu quả đối với giáo viên.

Việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa đã được sự quan tâm của tất cả các cấp ủy Đảng, ngành, địa phương, đã tạo được những chuyển biến tích cực tại các cơ sở giáo dục, nhiều trường trên địa bàn thành phố đã được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, môi trường học tập của các em được cải thiện, trình độ cán bộ quản lý giáo dục, năng lực giáo viên và chất lượng giáo dục trên địa bàn ngày càng nâng cao.  

Sở Giáo dục và đào tạo kiến nghị Chính phủ xem xét, trình Quốc hội hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý cho thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; có cơ chế, chính sách phù hợp cho đội ngũ giáo viên, ban hành các chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất giáo dục.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: KT

Tại buổi giám sát, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng Lã Thanh Tân ghi nhận báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; hoàn thành các mục tiêu giáo dục phổ thông, giúp học sinh làm chủ kiến thức, đồng thời kiến nghị Chính phủ, Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp thu các ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện báo cáo sớm trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

Kim Thành