Ngày 28/2, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ký công văn về việc cho học sinh, học viên tại huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và TP Hồng Ngự nghỉ học để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp tại huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và TP Hồng Ngự nghỉ học từ 1/3/2021 đến hết ngày 6/3/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai thực hiện; điều chỉnh chương trình dạy và học, bảo đảm theo đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ban giám hiệu trường học trung học cơ sở, trung học phổ thông tại huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và TP Hồng Ngự tuỳ theo điều kiện thực tế, triển khai dạy và học trực tuyến đối với học sinh, học viên khối lớp 9 và 12, bảo đảm việc học tập không gián đoạn để chuẩn bị tốt cho kỳ thi chuyển cấp và thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Cảnh Nhật