Theo đó, ông Lê Đình Nghị, Trưởng phòng Đào tạo Đại học của Đại học Luật Hà Nội được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chúc mừng ông Lê Đình Nghị đã nhận được sự tín nhiệm cao, bổ nhiệm vào chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng ông Lê Đình Nghị sẽ tiếp tục khẳng định năng lực ở cương vị mới, khẳng định thương hiệu Đại học Luật Hà Nội là cơ sở đào tạo, nghiên cứu cơ bản về pháp luật hàng đầu ở Việt Nam và là trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật.

Việc kiện toàn chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp ổn định bộ máy quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường.

Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới, nhà trường tập trung thực hiện đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, đặc biệt là bảo đảm phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hoạt động của ba thiết chế lãnh đạo, quản trị, quản lý của nhà trường là Đảng uỷ, Hội đồng trường và Hiệu trưởng.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, nhà trường cần triển khai rà soát và xây dựng lộ trình phát triển trong điều kiện cạnh tranh mạnh mẽ, hội nhập quốc tế, thực hiện tự chủ đại học, tự chủ tài chính; dự kiến tiếp tục giao thực hiện nhiệm vụ với mảng công tác đào tạo đại học cho đồng chí Lê Đình Nghị để đổi mới phương pháp đào tạo. Trong năm 2020, nhà trường cần tập trung các nhiệm vụ tổng kết thực hiện Quyết định 549/QĐ-TTg và đề xuất cho giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện tốt nhất để Trường Đại học Luật Hà Nội triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Cảm ơn sự quan tâm và tin tưởng của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo nhà trường, tân Phó Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội Lê Đình Nghị nhận thức rõ đây là vị trí quan trọng, phải tiếp tục nỗ lực rất nhiều. Đồng thời hứa sẽ tiếp tục cố gắng hết mình trong các hoạt động, cống hiến hiệu quả cho sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học và truyền bá tư tưởng pháp lý để xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội ngày càng vững mạnh và phát triển, trở thành trường đại học trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật ở Việt Nam.