Trường Đại học Y Dược Hải Phòng:

Chưa có kế hoạch tuyển sinh liên thông y khoa năm 2019

Cập nhật: 24/10/2019 19:56

(Thanh tra)- Vừa qua, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng phát hiện trên mạng xã hội có Thông báo số 1257/TB-DHYDHP của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, ký ngày 23/9/2019 về việc kế hoạch tuyển sinh bổ sung liên thông đa khoa năm 2019, đang lan truyền trên các trang mạng xã hội.

Chưa có kế hoạch tuyển sinh liên thông y khoa năm 2019
Thông báo của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng khẳng định: Thông báo số 1257/TB-ĐHYDHP là giả mạo, có thể là tổ chức hoặc cá nhân làm thông báo trên với mục đích lừa đảo để trục lợi.

Từ đầu năm đến nay, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng chưa có kế hoạch tuyển sinh bổ sung liên thông y khoa năm 2019.

Kim Thành