Để chủ động ứng phó với bão số 9, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lãnh đạo các trường, cơ sở giáo dục trong tỉnh thông báo cho học sinh được nghỉ học trong 2 ngày.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão để kịp thời có phương án phòng chống hiệu quả. Triển khai chằng chống trường lớp, nhà làm việc, nhà kho, hệ thống cây xanh… để phòng tránh gió bão làm tốc mái, hư hại. Di chuyển sách vở, thiết bị, đồ dùng dạy và học đến nơi an toàn…

Đặc biệt ở vùng trũng thấp, những nơi có thể chịu ảnh hưởng của lũ, thủ trưởng các đơn vị cần chỉ đạo, quán triệt cho học sinh và phụ huynh, cán bộ, giáo viên đề phòng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất... đảm bảo an toàn trong việc đi lại để tránh thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.