Thường trực Thành ủy Cần Thơ vừa thống nhất với tờ trình của UBND TP về việc xin ý kiến thời gian trẻ mầm non, học sinh, tiểu học, THCS, THPT và học viên giáo dục thường xuyên trở lại trường để học trực tiếp.

Trẻ mầm non tiếp tục được cha mẹ hướng dẫn các hoạt động giáo dục vui chơi tại nhà. Học sinh tiểu học cũng tiếp tục học tập tại nhà bằng các hình thức dạy và học phù hợp.

Học sinh THCS, THPT và học viên giáo dục thường xuyên ở Cần Thơ học trực tiếp tại trường một buổi/ngày kết hợp học trực tuyến từ ngày 17/1.

Đến ngày 7/2, trẻ mầm non Cần Thơ học trực tiếp tại trường một buổi/ngày. Học sinh tiểu học học trực tiếp một buổi/ngày, buổi còn lại được hướng dẫn tự học tại nhà.

UBND TP Cần Thơ cho biết, sẽ chỉ đạo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện các nội dung như: xây dựng, triển khai phương án cho học sinh đến trường và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo phải chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, chủ tịch UBND quận, huyện hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch đối với các cơ sở giáo dục trước thời điểm học sinh đến trường học trực tiếp.

 

Thu Huyền