Theo nghị quyết, trong năm học 2021 - 2022, mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ THPT) công lập áp dụng như năm học 2020 - 2021. Trong đó, không thu học phí 4 tháng học kỳ I đối với trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ THPT) công lập.

Hỗ trợ đóng học phí 4 tháng học kỳ I đối với trẻ em và học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập bằng mức thu học phí các trường công lập trên cùng địa bàn (học sinh tiểu học ngoài công lập áp dụng mức hỗ trợ bằng mức thu học phí các trường THCS công lập trên cùng địa bàn).

Trong quá trình triển khai thực hiện, các chính sách trùng lặp chỉ được áp dụng một chính sách hỗ trợ cao nhất.

Nghị quyết cũng quy định hỗ trợ đầu năm học cho trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc đối tượng được miễn học phí, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ. Mức hỗ trợ một lần  là 1 triệu đồng/trẻ em, học sinh.

Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ học tập trực tuyến (máy vi tính, thiết bị wifi, tài khoản học tập...) cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, theo tiêu chí trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Mức hỗ trợ thiết bị phục vụ học tập trực tuyến không quá 10 triệu đồng/học sinh và tổng kinh phí hỗ trợ không vượt quá 1 tỷ 860 triệu đồng.

Đối với học sinh học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, HĐND tỉnh cũng ban hành nghị quyết quy định hỗ trợ học phí từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 - 2026.

Theo nghị quyết, tỉnh sẽ hỗ trợ học sinh, sinh viên học trình độ cao đẳng, trung cấp đối với 29 ngành, nghề có nhu cầu lao động lớn thuộc 4 nhóm ngành, nghề: Kỹ thuật và công nghệ thông tin; sản xuất, chế biến và xây dựng; sức khỏe; dịch vụ, du lịch và môi trường. Cụ thể:

leftcenterrightdel
 Đơn vị: Nghìn đồng/học sinh/tháng

Người học đủ điều kiện được hỗ trợ học phí học nghề chỉ được hưởng hỗ trợ một lần theo quy định này; người học đã được hỗ trợ học phí học nghề theo các chính sách khác của Nhà nước ở cùng cấp trình độ đào tạo thì không được hỗ trợ.

Người học đăng ký học cùng một thời điểm ở 2 cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc 2 chương trình đào tạo chỉ được hỗ trợ học phí học nghề ở một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc một chương trình đào tạo.

Trường hợp mức thu học phí của cơ sở giáo dục nghề nghiệp thấp hơn mức hỗ trợ theo quy định này thì mức hỗ trợ học phí cho người học bằng mức thu học phí thực tế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thời gian hỗ trợ học nghề là thời gian thực học của chương trình đào tạo toàn khoá, nhưng không quá 30 tháng đối với đào tạo trình độ cao đẳng và không quá 20 tháng đối với đào tạo trình độ trung cấp; thời gian hỗ trợ học phí đào tạo các nghề đặc thù tối đa không quá 30 tháng.

Hải Hà